Erigeron compositus

Erigeron compositus - e dua na vu ni kau.